Overstapservice Zakelijk

Terug

Waar vindt u meer informatie

Op de website van uw huidige aanbieder vindt u meer informatie over overstappen. Elke aanbieder gebruikt daarvoor dezelfde websiteadressen:

www.aanbieder.nl/zakelijk/overstappen
Hier wordt u geïnformeerd over de wijze waarop u kunt overstappen naar een andere aanbieder en welke stappen u moet doorlopen. U treft hier onder meer deze beschrijving van de Overstapservice Zakelijk aan. Ook kunt u hier het machtigingsformulier downloaden waarmee uw nieuwe aanbieder namens u contractgegevens kan opvragen bij uw huidige aanbieder. Na het websiteadres van uw aanbieder typt u /zakelijk/overstappen

www.aanbieder.nl/zakelijk/opzeggen
Hier staat hoe u uw huidige abonnement kunt opzeggen en in welke gevallen afkoopsommen worden gehanteerd. Na het websiteadres van uw aanbieder typt u /zakelijk/opzeggen

De Overstapservice Zakelijk is tot stand gekomen door samenwerking tussen Stichting FIST, het Ministerie van Economische Zaken, de Autoriteit Consument & Markt en Vereniging COIN.

Terug naar het begin
Verklarende woordenlijst en gebruikte afkortingen

In de beschrijving van de Overstapservice Zakelijk en in andere uitingen van aanbieders over het overstapproces worden de volgende termen gehanteerd.

Afkoopsom
Kosten die in rekening kunnen worden gebracht bij voortijdige beëindiging van een contract. De hoogte van de afkoopsom kan afhangen van de periode tussen de datum waartegen wordt opgezegd en de einddatum of opzegtermijn van een contract. De hoogte van een eventuele afkoopsom is opvraagbaar bij uw huidige aanbieder.

Bundel
Groepering van diensten zoals internet, bellen en tv binnen één contract. Bij beëindiging van een contract voor een bundel, komen alle diensten die onderdeel uitmaken van de bundel te vervallen.

Contracttermijn
Looptijd van uw contract voor internet-, bellen- en televisiediensten. Beëindigt u uw contract voorafgaand aan het verstrijken van de contracttermijn? Dan wordt er mogelijk een afkoopsom in rekening gebracht. Voor uw contracttermijn kunt u uw contract raadplegen, of navraag doen bij uw huidige aanbieder.

Dienstonderbreking
Zo kort mogelijke periode van maximaal 1 werkdag, waarin u tijdens de overstap niet kunt internetten, bellen en tv kijken.

Huidige aanbieder
De huidige aanbieder is de partij met wie u momenteel een contract heeft voor het leveren van internet-, bellen- en televisiediensten.

Nieuwe aanbieder
De partij waarmee u een nieuw contract afsluit voor internet-, bellen- en televisiediensten. Neemt u al vergelijkbare diensten af bij een andere aanbieder, dan stapt u over van uw huidige aanbieder naar de nieuwe aanbieder.

Nummerbehoud
Dienst waarbij uw nieuwe telefonieaanbieder ervoor zorgt dat u bij de overstap uw telefoonnummer(s) behoudt. Geef bij uw bestelling aan welke telefoonnummer(s) u wenst te behouden. U kunt uw huidige telefoonnummers opvragen bij uw huidige aanbieder.

Opzegtermijn
De bij de opzegging door de abonnee in acht te nemen termijn, meestal niet langer dan één maand. Raadpleeg uw contract voor uw opzegtermijn, of doe navraag bij uw huidige aanbieder (schriftelijk of telefonisch).

Slotnota
Eindafrekening die u ontvangt van uw huidige aanbieder, naar aanleiding van de beëindiging van een contract. 

VASsen
Value Added Services (toegevoegde waarde diensten) zijn extra diensten die mogelijk deel uitmaken van de dienstverlening waarvoor u een contract hebt afgesloten met uw huidige aanbieder. Breng vooraf goed in kaart welke VASsen met de beëindiging van uw huidige dienst komen te vervallen.

Sluiten