Eenvoudig overstappen met de
Overstapservice Zakelijk

Uw nieuwe aanbieder zegt namens u uw
huidige contract op bij uw huidige aanbieder. Hiermee is de dienstonderbreking bij de overstap zo kort mogelijk en worden dubbele kosten voorkomen.

Klik hier voor meer uitleg over de Overstapservice Zakelijk
Verklarende woordenlijst en gebruikte afkortingen

In deze beschrijving van de Overstapservice Zakelijk en in andere uitingen van telecomaanbieders over het overstapproces worden de volgende termen gehanteerd. Deze woordenlijst dient ter verduidelijking van de betekenis van de gehanteerde termen.

Afkoopsom
Prijs die mogelijk in rekening wordt gebracht bij beëindiging van een contract, voorafgaand aan het verstrijken van de contracttermijn. De hoogte van de afkoopsom kan afhankelijk zijn van de periode tussen de opzegging en het verstrijken van de contracttermijn. De hoogte van een eventuele afkoopsom is schriftelijk en telefonisch opvraagbaar bij uw huidige aanbieder. 

Bundel
Groepering van diensten zoals internet, bellen en tv binnen één contract. Bij beëindiging van een contract voor een bundel, komen alle diensten die onderdeel uitmaken van de bundel te vervallen.

Contracttermijn
Looptijd van uw contract voor telecommunicatiediensten. Beëindigt u uw contract voorafgaand aan het verstrijken van de contracttermijn? Dan wordt er mogelijk een afkoopsom in rekening gebracht. Voor uw contracttermijn kunt u uw contract raadplegen, of (schriftelijk of telefonisch) navraag doen bij uw huidige aanbieder.

Dienstonderbreking
Zo kort mogelijke periode van maximaal 1 dag, waarin u tijdens de overstap niet kunt internetten, bellen en/of tv kijken.

Huidige aanbieder
De partij waarmee u, voorafgaand aan een eventuele overstap, een contract hebt afgesloten voor telecommunicatiediensten. Sluit u voor vergelijkbare diensten een nieuw contract af met een andere aanbieder, dan stapt u over van uw huidige aanbieder naar de nieuwe aanbieder.

Nieuwe aanbieder
De partij waarmee u een nieuw contract afsluit voor telecommunicatiediensten. Neemt u al vergelijkbare diensten af bij een andere aanbieder, dan stapt u over van uw huidige aanbieder naar de nieuwe aanbieder.

Nummerbehoud
Dienst waarbij uw nieuwe telefonieaanbieder ervoor zorgt dat u bij de overstap uw telefoonnummers behoudt. Geef bij uw bestelling aan welke telefoonnummers u wilt behouden. U kunt uw huidige telefoonnummers telefonisch of schriftelijk opvragen bij uw huidige aanbieder.

Opzegtermijn
Vereiste periode tussen uw verzoek tot beëindiging van een contract en de datum waarop het contract wordt beëindigd. Voor opzegging binnen of buiten de contracttermijn kunnen verschillende opzegtermijnen gelden. Voor uw opzegtermijn kunt u uw contract raadplegen, of (schriftelijk of telefonisch) navraag doen bij uw huidige aanbieder.

Slotnota
Eindafrekening die u ontvangt van uw huidige aanbieder, na beëindiging van een contract. 

VASsen
Value Added Services (toegevoegde waarde diensten) zijn extra diensten die mogelijk deel uitmaken van de dienstverlening waarvoor u een contract hebt afgesloten met uw huidige aanbieder. Breng vooraf goed in kaart welke VASsen met de beëindiging van uw huidige dienst komen te vervallen.

Sluiten