Eenvoudig overstappen met de
Overstapservice Consumenten

Uw nieuwe aanbieder zegt namens u uw
abonnement op bij uw huidige aanbieder. Uw dienstonderbreking bij de overstap is zo kort mogelijk en u voorkomt dubbele kosten.

Lees meer over de Overstapservice Consumenten
Verklarende woordenlijst en gebruikte afkortingen

In de beschrijving van de Overstapservice Consumenten worden de volgende termen gehanteerd.

Afkoopsom
Kosten die in rekening kunnen worden gebracht bij voortijdige beëindiging van een contract. De hoogte van de afkoopsom kan afhangen van de periode tussen de datum waartegen wordt opgezegd en de einddatum of opzegtermijn van een contract. De hoogte van een eventuele afkoopsom is opvraagbaar bij uw huidige aanbieder.  

Bundel
Groepering van diensten zoals internet, bellen en tv binnen één contract. Bij beëindiging van een contract voor een bundel, komen alle diensten die onderdeel uitmaken van de bundel te vervallen.

Contracttermijn
Looptijd van uw contract voor internet-, bellen- en televisiediensten. Beëindigt u uw contract voorafgaand aan het verstrijken van de contracttermijn? Dan wordt er mogelijk een afkoopsom in rekening gebracht. Voor uw contracttermijn kunt u uw contract raadplegen, of navraag doen bij uw huidige aanbieder.

Dienstonderbreking
Zo kort mogelijke periode van maximaal 1 werkdag, waarin u tijdens de overstap niet kunt internetten, bellen en tv kijken.

Huidige aanbieder
De huidige aanbieder is de partij met wie u momenteel een contract heeft voor het leveren van internet-, bellen- en televisiediensten.

Nieuwe aanbieder
De partij waarmee u een nieuw contract afsluit voor internet-, bellen- en televisiediensten. Neemt u al vergelijkbare diensten af bij een andere aanbieder, dan stapt u over van uw huidige aanbieder naar de nieuwe aanbieder.

Nummerbehoud
Dienst waarbij uw nieuwe telefonieaanbieder ervoor zorgt dat u bij de overstap uw telefoonnummers behoudt. Geef bij uw bestelling aan welke telefoonnummers u wenst te behouden. U kunt uw huidige telefoonnummers telefonisch of schriftelijk opvragen bij uw huidige aanbieder.

Slotnota
Eindafrekening die u ontvangt van uw huidige aanbieder, naar aanleiding van de beëindiging van een contract. 

Sluiten